Thursday, March 19, 2009

Omiski gusari

A.Majetić - Omiški gusari

Pisac: Alojz Majetić rođen je u Rijeci 30.08.1938. Srednju školu završio je u Delnicama, a studirao je na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao korektor, novinar i urednik. Priredio je Antologiju hrvatskog humora u šest knjiga, a uređivao je časopise "Paradoks" i "Kerempuh".
Objavio je više zbirki pjesama, a poznatije su mu: "Dijete s brkovima priča", "Otimam", "Zapovijedni način", "Kako uspjeti u životu". Piše i romane, a za povijesni roman "Omiški gusari" dobio je 1981. godine Nagradu "Grigor Vitez". Poznat je i kao autor radijskih i filmskih scenarija.

Vrijeme radnje: Razdoblje izmeđe 1180. i 1226. godine.

Mjesto radnje: Split, te okolica Splita i Omiša.

Likovi: Malduh Kačić glavni lik romana ujedno je i povijesna ličnost. 1221. godine postao je omiški knez. Već kao dječak bio je srčan, strastven i odlučan. Zbog izvanrednog pamčenja bio je
živa pomorska karta i u tri je godine upoznao obje obale Jadrana. Ima veliku duhovnu i fizičku
snagu, te se ističe kao srčan, neustrašiv i mudar vođa, posebno odan ideji borbe protiv Mlečana.
Marija Pulsnikova nije povijesna ličnost. U romanu pisac je opisuje kao Malduhovu ženu. Krase je odanost, ljubav i razumijevanje. Za razliku od oca i brata Dominika ne podnosi ubijanje, podvale i surovost. Dobra je majka i odana žena.

Tema: Borba plemena Kačića, protiv jačih neprijatelja, za očuvanje svoje djedovine i slobode.

Pouka: Treba biti hrabar, pravedan, odlučan i ustrajan u borbi za slobodu i očuvanje svog
ognjišta.

Kratak sadržaj: Pohlepan splitski nadbiskup Rajneri nastoji nizom spletki prisvojiti za splitsku
crkvu zemlju u selu Srinjinama podno Mosora. Uz pomoć carskog namjesnika Rugerija ishodio je pravo na navedenu zemlju, no ova je pripadala omiškom plemenu Kačića. U borbi za očuvanje
svoje zemlje razljučeni Kačići predvođeni knezom Nikolam ubiše gramzivog nadbiskupa. Bojeći se odmazde močnijeg neprijatelja Kačići skloniše u Split malog Malduha od kojeg je knez Nikola puno očekivao. U gradu, Malduh se ubrzo zagledao i zaljubio u plemkinju Mariju Plusnik. Njeni otac Petar i brat Dominik bili su probizantinci i veliki neprijatelji Kačića.
Kaznena bizantska ekspedicija bila je potučena do nogu i doživjela je veliku sramotu.
Marijin otac Petar, brat Dominik i pohlepni nadbiskupov sluga Mačica odlaze u Ravenu po opljačkano blago koje je tamo skrio pokojni nadbiskup. U gužvi u luci Malduh je izrazio Mariji
želju da je jednog dana uzme za ženu. Pokazao je pritom odlučnost pravog muškarca. Marija je
odmah pristala, no te je riječi čula Jurislava, očeva sestra koja je nakon majčine smrti brinula o Mariji. Malduha su uhvatili i bacili u tamnicu. Knez Nikola odluči spasiti Malduha, te otme Dominika kako bi napravili zamjenu zarobljenika. U međuvremenu Marija sazna da je Jurislava
očeva ljubavnica a ne sestra i ova joj pomogne doći do voljenog Malduha prije razmjene.
Mladić se vraća kući, a otac i Jurislava odvedoše Mariju u samostan. Odrastao Malduh uzaludno
traži Mariju i u toj potrazi dolazi blizu Venecije gdje biva uhvaćen i bačen na galiju kao veslač.
Na galiji je i Dominik poznat kao posebno okrutan gonič veslača. U napadu Omišana na galiju
oslobođen je Malduh, a zarobljen Dominik. U zamjenu za slobodu Dominik otkrije mjesto gdj se nalazi Marija. Nakon šest godina traganja Malduh je konačno našao voljenu Mariju. Oženili su se i ona mu rodi sina Osora. Malduh je ponovo na moru i planira stvoriti savez gradova koji će se onda lakše oduprijeti Veneciji. Ne uspijeva u svojoj nakani, pa gradi flotu i uspješno se bori protiv Mlečana. U jednoj od borbi ponovo biva zarobljen Dominik. Malduh mu poklanja život, no ovaj za uzvrat mora potopiti onoliko brodova koliko ih je potopio brod na kojem je služio.
Održao je obečanje i između Dominika i Malduha razvilo se čak i neko pritajeno prijateljstvo.
Omiška flota zadaje teške udarce neprijatelju sve dok 1226. godine nisu potpisali mir s papom,
a Malduhu se gubi svaki trag.

Rastužilo me kad su kažnjenicima odsijecali ruke ili noge.

Uzbudilo me kad su Malduha zarobili i bacili u tamnicu.

Razveselilo me kad je Malduh našao Ma
riju.

No comments:

Post a Comment